Veranderklus?

Advies van de VeranderVakman 

Dat organisaties continu in verandering zijn is een feit en velen slagen erin dit onderdeel uit te laten maken van de dagelijkse praktijk.

Ingrijpende organisatieveranderingen vragen erom de menskant professioneel te begeleiden. Dat is een klus voor de verandervakman.

Welke veranderklussen kan Vièri oppakken?

 • Opstellen plan voor het leiden en managen van de verandering die de organisatie moet doormaken?
 • Opzetten van/adviseren over de veranderorganisatie en samen met het programmateam en communicatieadviseurs een aanpak bepalen?
 • Coachen en adviseren van de leiders in hun persoonlijke verandervaardigheden en grondhouding?
 • Uitwerken hoe we het verandervermogen van de organisatie kunnen vergroten en waar mogelijk realiseren quick wins op het gebied hiervan?
 • Adviseren over veranderkundige aspecten, zoals veranderbereidheid, vaardigheden en management commitment ontwikkelen? 
 • Ontwikkelen en faciliteren van veranderkundige leerinterventies? 

 

Welke expertise brengt Vièri in?

 • Kennis van en ervaring met veranderkunde (theorie en praktijk).
 • Begrip van de 'bedrijfsmatige' en 'menselijke' kant van verandering.
 • Sensitiviteit voor menselijke behoeften bij verandering.
 • Kennis van en ervaring met het opstellen van veranderkundige plannen.
 • Communicatieve vaardigheden om heldere boodschappen te formuleren.
 • Dialoogvaardigheden voor 'open' gesprekken met een gemêleerde groep. 
 • Didactische en creatieve expertise voor effectieve leerinterventies.
 • Coachingsvaardigheden en inspirerend vermogen om mensen te bewegen. 

Contact met de verandervakman?

E-mail: erik@vieri.nl

Of bel: 0629404926